هاست لینوکس حرفه ای

مناسب برای راه اندازی اپلیکیشن و سایت

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_1_1

HDD 1G
RAM 1G
Bandwidth Unlimited
Site 100 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_2_1

HDD 2G
RAM 1G
Bandwidth Unlimited
Site 200 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_3_3

HDD 3G
RAM 3G
Bandwidth Unlimited
Site-App 2000 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس - هاست لینوکس فوق حرفه ای - بسته IMIS_3_3_3

CPU 3G
HDD 3G
RAM 3G
Bandwidth Unlimited
Site-App 4000 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_5_2

HDD 5G
RAM 2G
Bandwidth Unlimited
Site 500 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_5_3

HDD 5G
RAM 3G
Bandwidth Unlimited
Site-App 5000 Visit
cPanel
SSL

هاست لینوکس حرفه ای - بسته IMIS_10_4

HDD 10G
RAM 4G
Bandwidth Unlimited
Site-App 10000 Visit
cPanel
SSL